• 1134
  • 1075 مرتبه
بازدید جناب آقای حجت الاسلام فتوحی ریاست محترم بازرسی استان خراسان رضوی

بازدید جناب آقای حجت الاسلام فتوحی ریاست محترم بازرسی استان خراسان رضوی

1400/12/11

بازدید جناب آقای حجت الاسلام فتوحی ریاست محترم بازرسی استان خراسان رضوی و هیئت همراه در تاریخ 1400/12/11 از مجتمع تولیدی لیمون چینی آراد صورت پذیرفت.

فایل های پیوست