• 1132
  • 1260 مرتبه
بازدید جناب آقای کارآمد معاونت اصلاح و تربیت اردوگاه حرفه آموزی خراسان رضوی

بازدید جناب آقای کارآمد معاونت اصلاح و تربیت اردوگاه حرفه آموزی خراسان رضوی

1400/04/27

بازدید جناب آقای کارآمد معاونت اصلاح و تربیت شهر مشهد و جناب آقای اساسی یزدی رئیس اندرزگاه شهرستان چناران به همراه هیئت همراه در تاریخ 27-04-1400 از مجتمع تولیدی لیمون چینی آراد صورت پذیرفت.

فایل های پیوست