• 1131
  • 927 مرتبه
بازدید جناب آقای رحیمی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

بازدید جناب آقای رحیمی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

1400/04/19

بازدید جناب آقای رحیمی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی و هیئت همراه در تاریخ 1400/04/19 از مجتمع تولیدی لیمون چینی آراد صورت پذیرفت.

فایل های پیوست