• 1130
  • 1682 مرتبه
بازدید جناب آقای سید محمد حسن خامنه ای و جناب آقای دکتر اعلمی مدیر عامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای اتکا

بازدید جناب آقای سید محمد حسن خامنه ای و جناب آقای دکتر اعلمی مدیر عامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای اتکا

1400/04/03

بازدید جناب آقای سید محمد حسن خامنه ای و جناب آقای دکتر اعلمی مدیر عامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای اتکا و هیئت همراه از مجتمع تولیدی لیمون چینی آراد در تاریخ 1400/04/03 صورت پذیرفت.

فایل های پیوست