• 1129
  • 1406 مرتبه
بازدید جناب آقای دکتر حمیدرضا پناه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی

بازدید جناب آقای دکتر حمیدرضا پناه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی

1400/02/21

بازدید جناب آقای دکتر حمیدرضا پناه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی و هیئت همراه از مجتمع تولیدی لیمون چینی آراد  در تاریخ 1400/02/21صورت پذیرفت.

در راستای این بازدید ضمن تقدیر و تشکر از مدیران فنی مجموعه، لوح و تندیس واحد نمونه خراسان رضوی در سال 1399 به مدیر عامل محترم مجتمع تولیدی لیمون چینی آراد اهدا گردید.

فایل های پیوست