• 1128
  • 1650 مرتبه
بازدید جناب آقای دکتر مونسان ، معاونت محترم شعب و عضو محترم هیات عامل بانک ملی ایران

بازدید جناب آقای دکتر مونسان ، معاونت محترم شعب و عضو محترم هیات عامل بانک ملی ایران

1400/01/21

بازدید جناب آقای دکتر مونسان معاونت محترم شعب و عضو محترم هیات عامل بانک ملی ایران با حضور آقای معقول مدیر امور محترم منطقه 2 کشور ، آقای واقفی ریاست اداره کل بازاریابی ، آقای صفای نیکو ریاست محترم اداره امور شعب استان خراسان رضوی و هیات همراه در تاریخ 1400/01/21 از مجتمع تولیدی لیمون چینی آراد صورت پذیرفت.

فایل های پیوست