• 1126
  • 1326 مرتبه
بازدید مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی

بازدید مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی

1399/12/02

بازدید مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی جناب آقای مهندس رضا شجاعی و هیئت همراه در تاریخ 1399/12/02 از مجتمع تولیدی لیمون چینی آراد صورت گرفت.

فایل های پیوست