• 1113
  • 1991 مرتبه
بازدید معاونت محترم اقتصادی استانداری خراسان رضوی

بازدید معاونت محترم اقتصادی استانداری خراسان رضوی

1399/05/27

بازدید معاونت محترم اقتصادی استانداری خراسان رضوی جناب آقای دکتر رسولیان به همراه مدیر کل محترم دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی جناب آقای دکتر مرتضی اشرفی و ریاست محترم سازمان صنعت ، معدن ، تجارت جناب آقای دکتر مس فروش به همراه مدیر کل محترم بانک ملی خراسان رضوی جناب آقای دکتر صفا نیکو در تاریخ 99/05/27 از مجتمع تولیدی لیمون چینی آراد صورت گرفت.

فایل های پیوست