• 1112
  • 189 مرتبه
بازدید مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی

بازدید مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی

1398/04/27

بازدید مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی و هیئت همراه در تاریخ 98/04/27 از مجتمع تولیدی لیمون چینی آراد صورت گرفت.

فایل های پیوست