• 1110
  • 1353 مرتبه
بازدید مدیرعامل جامعه متخصصان کنترل کیفیت

بازدید مدیرعامل جامعه متخصصان کنترل کیفیت

1397/02/06

بازدید مدیرعامل جامعه متخصصان کنترل کیفیت صنایع خراسان رضوی و هیئت همراه در تاریخ 97/02/06 از مجتمع تولیدی لیمون چینی آراد صورت گرفت.

فایل های پیوست