• 1109
  • 1418 مرتبه
بازدید استاندار محترم خراسان رضوی

بازدید استاندار محترم خراسان رضوی

1397/03/03

بازدید استاندار محترم خراسان رضوی و هیئت همراه در تاریخ 97/03/03 از مجتمع تولیدی لیمون چینی آراد صورت گرفت.

فایل های پیوست