• 1107
  • 1351 مرتبه
بازدید رئیس محترم سازمان صنعت،معدن،تجارت

بازدید رئیس محترم سازمان صنعت،معدن،تجارت

1397/12/16

بازدید رئیس محترم سازمان صنعت،معدن،تجارت استان خراسان رضوی و هئیت همراه در تاریخ 97/12/16 از مجتمع تولیدی لیمون چینی آراد صورت گرفت.

فایل های پیوست