• 1105
  • 1931 مرتبه
بازدید ریاست محترم اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان رضوی

بازدید ریاست محترم اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان رضوی

1398/04/17

بازدید ریاست محترم اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان رضوی و هیئت همراه در تاریخ 98/04/17 از تولیدی لیمون چینی آراد صورت گرفت.

فایل های پیوست