• 1101
  • 211 مرتبه
بازدید رئیس محترم مجمع نمایندگان خراسان رضوی

بازدید رئیس محترم مجمع نمایندگان خراسان رضوی

1398/05/20

بازدید رئیس محترم مجمع نمایندگان خراسان رضوی و هیئت همراه در تاریخ 98/05/20 از تولیدی لیمون چینی آراد صورت گرفت.

فایل های پیوست