• 1100
  • 1364 مرتبه
بازدید اعضای محترم شورای تامین شهرستان بینالود

بازدید اعضای محترم شورای تامین شهرستان بینالود

1398/06/27

بازدید اعضای محترم شورای تامین شهرستان بینالـود و هیئت همراه در تاریخ 98/06/27 از مجتمع تولیدی لیمون چینی آراد صورت گرفت.

فایل های پیوست