• 1098
  • 1815 مرتبه
بازدید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

بازدید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

1398/08/06

بازدید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای دکتر دژپسند و هیئت همراه در تاریخ 98/08/06 از مجتمع تولیدی لیمون چینی آراد صورت گرفت.

فایل های پیوست