• 1097
  • 1868 مرتبه
بازديد مدير كل محترم اداره استاندارد خراسان رضوی

بازديد مدير كل محترم اداره استاندارد خراسان رضوی

1398/11/02

بازديد مدير كل محترم اداره استاندارد خراسان رضوی جناب آقای دکتر جمیع و هیئت همراه در تاریخ 98/11/02 در مجتمع تولیدی لیمون چنی آراد صورت گرفت.

فایل های پیوست